Bắc Bình

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Số 87   QL 1A, Thị Trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận   0948979376 
2  Nhà Thuốc Tín Đức   QL1A, Thị Trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận   0987872182 
3  Quầy ThuốcThu Hương   Chợ Lương Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận   02523873561 
4  Nhà Thuốc Lai An Đường   Chợ Lầu, Thị Trấn Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận   0918562780 
5  Quầy Thuốc Được   15 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Chợ Lầu, Bắc Bình, Bình Thuận   0902795867 
6  Quầy Thuốc Số 75   Chợ Sông Mau, Xã Hải Ninh, Bắc Bình, Bình Thuận   0983660351 
7  Quầy Thuốc  Ân   QL 1A, Thị Trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận   0986925004 
8  Quầy Thuốc Thiên Phúc   QL1A, Thị Trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận   01212794798 
9  Quầy Thuốc Kim Liên   66/Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận   01677085635 
10  Quầy Thuốc Mỹ Dung   110/Bình Liêm, Xã Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận   01684113125 
11  Quầy Thuốc Ngọc Diệp   QL 1 A, Xã Hồng Thái, Bắc Bình, Bình Thuận   09024931293 
12  Quầy Thuốc Quốc Huy   QL 1A Lương Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận   0986925004 
13  Quầy Thuốc Hưng Phát (Quầy Thuốc Sô 222)   Cửa Tây , Kiôt Số 3, Thị Trấn Chợ Lầu,, , Bắc Bình, Bình Thuận   0942382988