Ba Vì

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Liên Phúc,105 Quảng Oai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội Nguyễn Kim Liên 0916422433
2 QT Thanh Hoàn,Phố Nả, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội Nguyễn Thanh Hoàn 0933863991
3 QT Cao Thị Thắm,80 đường Phú Mỹ, TT Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội Cao Thị Thắm 0974418123
4 QT Hồng Anh,Thôn Tân Phú Mỹ, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội Trần Thị Ngọc Bích 01698112099