Ba Tri

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Đại Lý Đông Dược   515/Ad2  An Ngãi Trung, 0, Ba Tri, Bến Tre   0753857241 
2  Nhà Thuốc Nguyễn Thái Bình   17  Đường 29/3, 0, Ba Tri, Bến Tre   0753.850.371 
3  Nhà Thuốc Tân Tế Dân   0  Đường 29/3, Tt Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre   0753850500 
4  Quầy 149   0  An Ngãi Trung, 0, Ba Tri, Bến Tre   0753857516 
5  Quầy Thuốc Số 634   338/An Lợi, Xã An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre   0973119982