Bá Thước

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Xanh Côi,38 phố 2, TT Cành Làng, Bá Thước, Thanh Hóa Cô Côi 02373880352