Ba Đình

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Minh Tiến,390 Đội Cấn, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 0438346670
2 NT Long,12 Đội Cấn, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Trần Ngọc Long 0903235275
3 NT Vinopharm,138B Giảng Võ, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Lê Thị Phương 0986178963
4 NT Thành Công,111K7 Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Na 01262371646
5 NTTN,396, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Trần Thị thuận 01235091088
6 NT Nghĩa Hưng,145 Đội Cấn, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Trần Thị Hoài 0986098368
7 NT Vĩnh Phúc,595 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Lê Thị Ngà 0912100549
8 NT Tuyết Nam,Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Trần Thị Tuyết 0912789285
9 NT Mai Hiên,102A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Triệu Anh Tuấn 0989211272
10 NT Hải Hòa,số 1 Vạn Bảo, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Vũ Thị Hòa 0988303338
11 NT Hoa Hiên,23 Vạn Bảo, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Chị Hằng 0975958058
12 NT Hải Anh,106 ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Lan Anh 0963828762
13 Quầy số 1,168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Vũ Đình Phương 0904726235
14 NT Nghĩa Hưng,367 Đội Cấn, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Nga 01669804537
15 NT Quang,37/97 Văn Cao, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Anh Nghĩa 01626799799
16 NTTT 22 Phúc Xá,22 Phúc Xá, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Vũ Thu Hà 0988846895
17 NT Thanh Tấm,Quầy 105, số 168 Ngọc Khánh, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Trần Ngọc Long 0915960698
18 Nt Hạnh Phúc,1/2 tầng 1, 120H2 TT Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Hạnh Phúc 0975890759
19 NT Đức Anh,164 Ngọc Khánh, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Anh Đức Anh 01654823789
20 NT Tiệp Tươi,104H2 Thành Công, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Tiệp 0439903067
21 NT Nhân Dân,42 Cửa Bắc, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Lê Thị Phương Liên 01686668644
22 NT Tư Nhân,154 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Hoa 0462734533
23 QT Thắng-Xuân,Q25 – C168  Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Ngô Văn Thắng 0915334398
24 NT 351 Đê La Thành,351 Đê La Thành, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội Cô Viên 0916053688
25 NT Hạnh Vân 6,Số 11 Ngõ 55, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Chu Thị Biên 0979316626
26 QT Tuyết Anh 2,Số 12, Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội Lê Khánh Phương 0987254394
27 Nhà thuốc Hương Giang,Số 4/53 Linh Lang, , Ba Đình, Hà Nội Chị Hoàn 01684657390
28 Nhà thuốc Minh Hà 2,19 ngõ 9 Đào Tấn, , Ba Đình, Hà Nội Chị Minh Hà 0963891572
29 Nhà thuốc Hạnh Phúc 127,127 Nguyễn Trường Tộ, , Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Phương 0966026074
30 NT Tư Nhân,Số 135C/158 Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Trịnh Thị Thu Anh 0947727368
31 NT Thanh Huyền USAGI6,Ngõ 279, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Đỗ Thị Thanh Huyền 0966991793
32 Nhà thuốc Vạn Phúc,124/166 Kim Mã, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thanh Vân 0969886878
33 NT Đồng Đội,71/173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Hương Giang 0986161603
34 NT Linh Dương,30 lô A-Khu 7.2 ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội Chị Thủy 0989729526
35 NT Thanh Dung,78B Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Chị Dung 0995514428
36 Nt Tuấn Yến,49 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội Chị Yến  01673030292
37 NT Sinh Tùng,104E2 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội A Tùng 0902186699
38 NT Trung Hiếu,28 LôA , Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội Cô Huê 0916383303
39 NT Lê Hiếu,73 Phúc Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội Lục Thị Thu Thủy 01639433389
40 NT Hồng Hoa,47 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội Chị Hoa 0987406301
41 NT Nhật Minh,106 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội Đặng Thị Ngọc Phương 0989441907