An Nhơn

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Gò Găng   Ngã Tư Gò Găng, Thị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định   0563537301 
          2  Nhà Thuốc  Phú Quý (Thanh Tuấn Cũ)   Ngã Tư Gò Găng, Thị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định   01665221123 
          3  Đông Y Bốn Tạo   Quốc Lộ 1A, Thị trấn Đập Đá, An Nhơn, Bình Định   0563839769 
          4  Nhà Thuốc Hoa Kỳ 1   Chợ Đập Đá, Thị trấn Đập Đá, An Nhơn, Bình Định   0563839999 
          5  Nhà thuốc Thanh Hương   96  Trần Phú, Bình Định, An Nhơn, Bình Định   0935709239 
          6  Nhà thuốc Thiện Đức   140  Quang Trung, Bình Định, An Nhơn, Bình Định   0915675708 
          7  Đại lý Ngọc Mười   Chợ An Thái, An Thái, An Nhơn, Bình Định   01236221721 
          8  Quầy thuốc Ánh Thu   Quốc Lộ 19, Tân Hòa, An Nhơn, Bình Định   01267732535 
          9  Quầy Thuốc Mỹ Dung   Chợ Nhơn Hậu, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định   0563993589