An Minh

                    1  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Ích Thọ Đường   0  Chợ thứ 11, TT Thứ 11, An Minh, Kiên Giang   0773884097 
                    2  Quầy Thuốc Phi Thoàn   Ấp Gọ Ghe, Xã Đông Hưng A, An Minh, Kiên Giang   888331199