An Lão

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Hiệu Thuốc An Lão Quầy Số 390,13 Trần Tất Văn, TT An Lão, An Lão, Hải Phòng Bùi Thị Vân 0934420886
2 Hiệu Thuốc An Lão Quầy Số 29,Ngã 4 Tân Dân, Tân Dân, An Lão, Hải Phòng NguyễN Thị Thu 0313672478
3 Quầy Thuốc Phương Linh,371, TT Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng Đỗ Thị Thanh Nhàn 01666867281
4 Hiệu Thuốc An Lão Quầy Thuốc Số 12,293, TT Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng Phạm Thị Tân 0963792064
5 Quầy Thuốc Việt Anh,Xuân Đài, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng Nguyễn Thị Cúc 01688681508
6 Quầy Thuốc Cao Anh,Quán Rẽ, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng Bùi Minh Nguyệt 0979259359
7 Quầy Thuốc Minh Hà,Phương Chử Bắc, Trường Thành, An Lão, Hải Phòng Lê Thị Hà 01675981210
8 Dịch Vụ Y Tế,Chợ Bứa, Phủ Niệm, Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng Hoàng Thị Hảo 0972618782
9 QT Phương Duyên,280, Ngô Quyền, An Lão, Hải Phòng Nguyễn Thị Duyên 0947591699