An Lão

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Thanh Tuyền   An Tân, , An Lão, Bình Định   0975621631