Thành phố Tân An

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Hiệu Thuốc Số 3   8  Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An   0723829828 
2  Nhà Thuốc Hoà Bình   6  Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An   072 829271, 0939678197 
3  Nhà Thuốc Bạch Hổ Đường   130  Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An   01232.335.445 
4  Nhà Thuốc Phước An Hoà 2   204  Quốc Lộ 1A, Phường 5, Thành phố Tân An, Long An   01279284111 
5  Nhà Thuốc Võ Tấn Nghĩa   62  Nguyễn Văn Tao, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An   0918.339.969 
6  Nhà Thuốc Phường Tuyền   157B  Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An   0933979799 
7  Nhà Thuốc Bạch Yến   171  Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An   0908430380 
8  Nhà Thuốc Hoàng Gương Đường   32  Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An   0723821453 
9  Nhà Thuốc Long An   96  Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An   072.821.222 
10  Quầy Thuốc Hồng Ngân   320  QL63, Bình Lợi Nhơn, Thành phố Tân An, Long An   091870083 
11  Nhà Thuốc Vạn Lộc   91 QL62, P6, Thành phố Tân An, Long An   01635.451.589 
12  Nhà Thuốc Minh Thư   295 Quốc Lộ 62, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An   913999531 
13  Quầy Thuốc 134 Bạch Yến   280 Châu Thị Kim, Ấp Hòa Ngãi, Thành phố Tân An, Long An   0914571619 
14  Nhà Thuốc Minh Lâm   14 Bùi Chí Nhuận, 2, Thành phố Tân An, Long An   0901230555 
15  Quầy Thuốc Minh Hà   ẤP 3, Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An, Long An   0907918075 
16  Nhà Thuốc Lộc Tín   430 Nguyễn Đình Chiểu, 3, Thành phố Tân An, Long An   0917693757 
17  Quầy Thuốc Xuân   225 Ấp 1, Bình Tân, Thành phố Tân An, Long An   0915356778