Tân Trụ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc 02 Nam Nhất   ấp 1  Tân Phước Tây, Tân Trụ, Tân Trụ, Long An   0906397345 
2  Quầy Thuốc Anh Truyền   Ấp Hòa Bình, Bình Lãng, Tân Trụ, Long An   0908629923 
3  Quầy Thuốc Phược Tim   368/5, Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An   0909309686 
4  Quầy Thuốc Bích Chiêu   269/1 Ấp 1, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An   0931789445