Trảng Bàng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Đông Y Ích Thọ Đường   601, Long Thành, Lai Vung, c, Đồng Tháp   0673656434 
          2  Đông Y Ngưỡng Nguyên Đường   600/1, Long Thành, Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp   0673656469 
          3  Đông Y Tú Mỹ   kiot 22, ấp Tân Bình, Tân Thạnh, Lai Vung, Đồng Tháp   01656869526 
          4  Đông Y Đặng VạN Tuế   249, Khóm 1, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp   0673849074 
          5  Quầy Thuốc Hường Mai 2   349, khom 1, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp   673655642 
          6  Nhà Thuốc Tế Lương Đường  6   , Chợ Lai Vung, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp   0939081292 
          7  Bảo Nguyên Đường   , Chợ Định Hòa, Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp   0908368674 
          8  Phạm Thị Khen   , Chợ Lai Vung, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp   0673707564 
          9  Đoàn Đa   , Chợ Lai Vung, TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp   0673848328 
         10  Nhà Thuốc Lộc Đến   761 Long khánh A, LONG HẬU, Lai Vung, Đồng Tháp   0917456792 
         11  Quầy Thuốc Nguyễn Lâm   Ấp Tân Lợi, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp   0939373493 
         12  Nhà Thuốc  Mỹ Tiên   43/6 Ấp Tân Thạnh Chợ Giao thông, Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp   02776500319 
         13  Quầy Thuốc Nguyễn Bằng   Khu Đô Thị Ngã 3 Phong Hoà, Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp   0939525919 
         14  Quầy thuốc Mỹ Châu   Ấp Tân Lộc, Xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp   01675119458 
         15  Phòng chẩn trị Y Học Cổ Truyền Phúc Hưng   35C, Ấp Tân Lộc B, Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp             967.616.889
         16  Quầy Thuốc Ngọc Nghĩa   141 Ấp Tân Lộc A, Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp          2.773.653.194