Dây chằng dọc

23/11/2016 11:56

Quan trọng nhất là dây chằng dọc.
1. Dây chằng dọc trước
Dây chằng dọc trước (anterior longitudinal ligament) phủ mặt trước thân đốt sống, kéo dài từ mặt trước xương cùng đến lồi củ trước đốt sống CI và đến lỗ chẩm lốn. Nó ngăn cản sự ưỡn quá mức của cột sống.

chữa gai cột sống bằng thuốc nam

chữa đau khớp gối bằng thuốc nam

thuoc tri dau khop goi

2. Dây chằng dọc sau
Dây chằng dọc sau (posterior logitudinal ligement) phủ mặt sau của thân đốt sông, chạy trong ống sông từ nền xương chẩm đến mặt sau xương cùng. Nó ngăn cản sự gấp quá mức của cột sống và TVĐĐ ra sau.
Dây chằng dọc sau được phân bố nhiều tận cùng thụ thể đau nên nó rất nhạy cảm với đau.
Các sợi của dây chằng dọc sau ở vùng cổ không tập trung dày đặc ở vùng giữa mà trải đều trong phạm vi mặt trước của ống sống, cùng với sự có mặt của mỏm móc nên ít gặp thoát vị đĩa đệm cột sống cổ ỏ lỗ gian đốt sống mà hay gặp TVĐĐ trung tâm và cạnh trung tâm. Tuy nhiên, dây chằng này không bám sát đến bờ sau mỏm móc nên vị trí đó cũng là điểm yếu dễ xảy ra thoát vị bên.