Đặc điểm giải phẫu tuỷ sống cổ

23/11/2016 12:04

Tuỷ sống nằm trong ống sống, được bao bọc bởi ba màng: màng cứng, màng nhện và màng nuôi. Giữa màng nhện và màng mềm là khoang dưới nhện, chứa dịch não tuỷ (xem Lâm sàng thần kinh, Nhà xuất bản Y học, 1998, trang 264).
– Đường kính trung bình của tuỷ sông là 1 cm. Đường kính này to ra ỏ phình tuỷ cổ (C5- Dj). Các rễ từ Cg-D]^ tạo nên đám rối thần kinh cánh tay chi phối cho toàn bộ chi trên.

cách chữa bệnh đau khớp gối

đau khớp gối ăn gì

nguyen nhan gay dau lung

– Tuỷ sống cổ có 8 khoanh tuỷ, tách ra 8 đôi rễ trước chi phối vận động và 8 đôi rễ sau chi phối cảm giác. Rễ trước và rễ sau sát nhập sau hạch gai (spinal ganglion) thành một rễ thần kinh cô nằm trong lỗ gian đốt sống, ỏ vùng cổ các rễ chạy ngang sang bên (rễ Ci thoát ra ở phía trên đốt sống Cj, còn rễ Cg thoát ra ở giữa đốt sông CVII-Dj) nên mức của tuỷ sống và rễ là ngang nhau.
Trong TVĐĐ cột sống cổ thể trung tâm sẽ chèn ép tuỷ từ phía trước, vào sừng trước, gây rối loạn vận động.
TVĐĐ cột sông thể cạnh trung tâm chèn ép cả tuỷ lẫn rễ thần kinh gây ra hội chứng chèn ép rễ-tuỷ.
Thoát vị lỗ gian đốt sống thì đặc trưng bởi triệu chứng rễ cô.