Đặc điểm chung của đốt sống cổ

23/11/2016 11:46

Cột sống cổ (CSC) nối từ lỗ chẩm đến đốt lưng thứ nhất (Dj), là trụ cột để giữ và vận động đầu.

Cột sống cổ gồm 7 đốt sống, 5 đĩa đệm và 1 đĩa đệm chuyển đoạn (đĩa đệm cổ – lưng CVII – Dj), giữa đốt sống Cj- cnkhông có đĩa đệm).

Mỏm ngang có lỗ ngang (transverse íbramina) hay lỗ động mạch đốt sống (vertebroarterial foramen).

bệnh khớp và cách điều trị

cay thuoc nam chua benh khop

bệnh khớp kiêng ăn gì

Cột sống cổ gồm hai vùng chính: CSC trên (Cj- Cjj) và CSC dưới (Cm – CVII), cấu trúc của các đốt sống cổ ở hai vùng này khác hẳn nhau. Đoạn cột sống cổ cong ra trước, di động nhiều nên dễ bị thương tổn (nhất là ở đoạn chuyển tiếp cv– CVI), các mỏm khớp hơi nghiêng dễ bị sai khớp đốt sống.

Do cấu tạo của đoạn cột sống cổ trên và dưới có khác nhau nên bệnh lý cột sống cổ được chia làm hai vùng. Bệnh lý đoạn CSC trên thường liên quan đến các dị dạng như hở cung sau , thiếu mỏm nha dẫn tới trật khớp Cj- Cn bẩm sinh, chấn thương gãy mỏm nha (chấn thương cột sống cổ trên chiếm khoảng 10% của chấn thương cột sống cổ nói chung. Chấn thương gãy mỏm nha chiếm khoảng một nửa số bệnh nhân chấn thương cột sống cổ trên). Bệnh lý đoạn cột sống cổ dưới thường liên quan đến chấn thương và TVĐĐ.