CHỤP X QUANG QUY ƯỚC (PLAIN FILMS)

25/11/2016 02:44

Là xét nghiệm đầu tiên khi lâm sàng có hội chứng cột sống cổ, phim cho phép loại trừ u và viêm.

  1. A. Bốn tư thế chụp X quang quy ước cột sống cổ

Chỉ thấy được đốt sống từ cm đến CVII: mấu bán nguyệt, khoang gian đốt sống, sườn cổ Vvn, đóng vôi dây chằng, nứt đốt sống (spina biíìda) (ảnh 5.10).

  1. Tư thế nghiêng

Thấy được đường cong sinh lý, thân đốt sống, khớp sống – sông, khoang gian đốt sống. Đe loại trừ u, viêm và nhận xét về các thương tổn thoái hoá đĩa đệm thì phim nghiêng tốt hơn phim thẳng (về mặt đánh giá chiều cao khoang gian đốt sống, xơ hoá mâm sụn và các gai xương).

  1. Tư thế chếch 3/4 phải, trái; chủ yếu đánh giá mức độ bệnh lý ở lỗ gian đốt sống. Đôi khi thấy các phản ứng xương (dạng nhọn hoặc chồi xương) ở mỏm móc chĩa vào lỗ gian đốt sống.
  2. Chụp X quang cột sống cổ tư thế động

Bốn tư thế chụp X quang cột sống cổ động là gấp, duỗi, gấp quá mức và duỗi quá mức. Bệnh nhân trong tư thế ngồi hoặc đứng và hợp tác chặt chẽ với ký thuật viên X quang.

cách chữa thoái hóa đốt sống lưng

thoái hóa đốt sống cổ triệu chứng

thoái hóa đốt sống cổ nên ăn gì

Hình ảnh X quang thoái hoá cột sống cổ

Hình ảnh thay đổi đường cong sinh lý cột sống (thường là mất đưòng cong sinh lý), giảm chiều cao khoang gian đốt sông, xơ hoá dưới mâm sụn, hạch sụn Schmorl, giả trượt thân đốt sống, gai xương, đóng vôi đĩa đệm, mất ổn định cột sống (trong chụp chức năng), có hình ảnh phì đại mấu bán nguyệt.

Hình ảnh THCSC có tỷ lệ cao ở đốt sống Cy – CVI, (khoảng 60% trường hợp) rồi đến đoạn CVỊ – Cyn hoặc kết hợp Cy – Cyj – CVII.

Trên phim X quang quy ước, đĩa đệm là phần không cản quang nên không nhìn thấy trực tiếp đĩa đệm, chỉ có thể đánh giá gián tiếp thông qua những thay đổi của khoang gian đốt sông và các đốt sống kế cận. Vì vậy hình ảnh phản ánh những giai đoạn muộn của bệnh lý đĩa đệm.

Các hình ảnh THCSC trên phim X quang quy ước thường kết hợp với nhau (bảng 3.2).

Tương quan giũa lâm sàng và hình ảnh X quang quy ước trong thoái hoá cột sống cổ.

Trong THCSC, mức độ nậng của các triệu chứng lâm sàng chỉ tỷ lệ thuận vối mức độ biến đổi thoái hoá trên phim X quang cột sống cổ khoảng 50% trường hợp. Đặc biệt phải quan tâm đến, vị trí của hình ảnh thoái hoá (ỏ gần ống động mạch hay rễ thần kinh). Nhất là những biến đổi ở mấu bán nguyệt hoặc ở gần lỗ gian đốt sống, dù chỉ biến đổi nhẹ trên X quang vẫn có thể thấy biểu hiện nặng trên lâm sàng.