Chụp cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ

23/11/2016 03:18

Những riăm gần đây việc áp dụng một số phương pháp hiện đại như chụp cắt lớp vi tính (CT. scan) chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ, chụp cộng hưởng từ động mạch đốt sống đã cho biết chính xác vị trí và hình dạng của các biến đổi bệnh lý do quá trình THCSC gây ra, nên việc chẩn đoán THCSC đã trở nên dễ dàng, chính xác.

Chụp cắt lớp vi tính (CT. scan) có thể phát hiện hầu hết các chi tiết của đốt sống, hẹp lỗ gian đốt sống, các tô chức gây hẹp và mức độ hẹp.

Ghi lưu huyết não đạo trình chẩm chũm (OM) đánh giá tuần hoàn của hệ động mạch sống – nền. Khi động mạch đốt sông bị chèn ép trong THCSC gây nên biến đổi chủ yếu là tình trạng trương lực mạch, biếu hiện bằng:

  1. Thời gian a kéo dài

Thòi gian a là thời gian nhánh lên hay thòi gian giãn mạch cực đại được tính từ chân sóng đến đỉnh cực đại của sóng, tính bằng giây. Bình thường ở lứa tuổi từ 45 trỏ lên, a nhỏ hơn 0,2 giây.

chữa bệnh thoái hoá đốt sống cổ

thoái hóa đốt sống lưng nên ăn gì

thoai hoa khop hang

  1. Tỷ lệ a /T(%) tăng

Là tỷ lệ phần trăm giữa thời gian a so vối toàn bộ thòi gian một chu kỳ sóng lưu huyết não đồ (T). Bình thường ỏ lứa tuổi từ 45 trỏ lên, tỷ lệ a/T nhỏ hơn 20%.

  1. Hình dạng sóng lưu huyết não đồ thay đổi
  • Nhánh lên chậm.
  • Đỉnh sóng cực đại hình vòm hoặc cao nguyên.
  • Sóng phụ thường không xuất hiện.
  1. Giảm biên độ cực đại (Am)

Giảm biên độ cực đại (Am) rõ rệt ỏ một bên hoặc cả hai bên của đạo trình chẩm – chũm (OM) do có sự đè ép hay kích thích động mạch đốt sống ở một bên hoặc cả hai bên. Triệu chứng lâm sàng ít khi xuất hiện khi trên REG chỉ có giảm một bên của đạo trình OM.

  1. Chỉ sô lưu huyết (A/C) giảm

A là biên độ cực đại của sóng lưu huyết não đồ, c là biên độ chuẩn, đơn vị tính ra milimet (mm).

Chỉ số lưu huyết não A/C giảm trên cả hai đạo trình O.M và F.M (bình thường ỏ đạo trình F.M chỉ sô” A/C > 1,5; ở đạo trình O.M chỉ số AJC > 1,3).

  1. Thể tích máu qua bán cầu não trong một phút (Vml/phút/bán cầu) giảm

Vml/phút/bán cầu được tính theo công thức của Khajiev (1979)

HA trung bình X 60 1,36 X -3,14

Vml/phút/bán cầu

Trong đó:

HA tối đa – HA tối thiểu

HA trung bình = ——————————————-  + HA tôi thiêu

X = Ct/T X 100%

Bình thường, lưu lượng tuần hoàn qua bán cầu não: 30 – 44 tuổi: 247ml/phút/bán cầu.

45 – 59 tuổi: 210ml/phút/bán cầu 60 – 74 tuổi: 210ml/phút/bán cầu.

  1. Thời gian tim – não (Qa) ngắn 8. Góc <Ị> nhỏ