Các hội chứng tuỷ do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

25/11/2016 02:25
  • Hội chứng tuỷ cổ cao (từ tuỷ C4 trở lên): liệt tứ chi kiểu trung ương.
  • Hội chứng tuỷ cổ thấp (C5 – Cg): liệt hai tay kiêu ngoại vi, hai chân kiểu trung ương.

có hội chứng tuỷ cổ (Hồ Hữu Lương, 2002)

Triệu chứng Số BN (n = 7) Tỷ lệ %
Đau và cứng các cơ cạnh CSC 2 28,57
Có điểm đau CSC 2 28,57
Hạn chế vận động CSC 2 28,57
Liệt tứ chi kiểu trung ương 2 28,57
Liệt 2 tay kiểu ngoại vi, 2 chân kiểu T.Ư 4 57,14
Hội chứng Brovvn – Séquard 1 14,28
Đi bộ khó khăn 6 85,71
Tăng trương lực cơ thành ngực, thành bụng, chi dưới 5 71,42
Giảm cảm giác đau và nhiệt dưới mức thương tổn 5 71,42
Tê bì ngọn chi trên 4 57,14
Tăng phản xạ gân xương tứ chi 2 28,57
Giảm PX GX 2 tay kèm tăng PXGX 2 chân 4 57,14
Giảm PX GX 1 tay kèm tăng p X G X 1 chân cùng bên 1 14,28
Phản xạ Babinskí 5 71,42
Dấu hiệu Lhermitte 1 14,28
Teo cơ chi trên 1 14,28
  • Hội chứng tuỷ cổ trước: thương tổn bó tháp và tế bào sừng trước, thường sau chấn thương cúi quá mức hoặc do gai xương hay mảnh thoát vị chèn vào động mạch tuỷ trước và phần trước tuỷ: liệt hoàn toàn và mất cảm giác đau nóng lạnh dưới mức thương tổn.
  • Hội chứng tuỷ trung tâm: thương tổn vùng trung tâm tuỷ gồm cả chất xám và chất trắng: bại tứ chi. Chi trên bại và rối loạn cảm giác nhiều hơn chi dưới. Mất cảm giác đau nóng lạnh ỏ tay tương ứng với mức thương tổn (còn cảm giác sâu ở cả tứ chi).
  • Hội chứng Brown – Séquard: thương tổn cắt ngang nửa tuỷ sống. Biếu hiện là:

Bên thương tổn: liệt kiểu trung ương, mất cảm giác sâu.

Bên đổi diện: mất cảm giác đau, nóng, lạnh ở một hoặc hai khoang dưới chỗ thương tổn, nhưng cảm giác xúc giác ít hoặc không bị ảnh hưởng, cảm giác sâu vẫn còn.

thuốc khớp glucosamin

cách trị thoát vị đĩa đệm

thuoc tri thoai hoa khop

 

  • Hội chứng thương tổn cắt ngang tuỷ: thương tổn bó tháp, bó gai – thị (cảm giác đau, nóng, lạnh) và cột sau: liệt tứ chi, mất cảm giác đau nóng lạnh và cảm giác sâu.
  • Hội chứng tuỷ cổ sau: thương tổn chủ yếu ở cột sau, hiếm gặp, thường do chấn thương ngửa cô quá mức: mất cảm giác sâu, dáng đi tabét, có dấu hiệu Lhermitte.

(Xem hội chứng cột sau – Lâm sàng thần kinh, Nhà xuất bản Y học, 1998, trang 460 – 461).

  1. Tiến triển của hội chứng tuỷ do thoát vị đĩa đệm cột sông cổ

Các triệu chứng có thể được phục hồi, sau một thời gian lại xuất hiện trở lại nhưng ở mức độ nặng hơn.