Bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên

11/10/2016 09:36

Đại cương về bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên

Viêm khớp tự phát thiếu niên (ơuvenile idiopathic arthritis) trước kia có một sô” tên gọi khác như viêm khớp tự phát ở trẻ em (Idiopathic childhood arthritis), hoặc viêm khớp mạn tính thiếu niên (Juvenile chronic arthritis) hoặc viêm khớp dạng thấp thiếu niên (duvenile rheumatoid arthritis). Đó là bệnh lý có viêm khớp (một hoặc nhiều khớp), không rõ nguyên nhân, khởi phát trước 16 tuổi, tồn tại trên 6 tuần. Các viêm khớp này gồm nhiều thể khác nhau. Tỷ lệ mắc của mỗi bệnh có khác nhau. Dưới đây tóm tắt thành các thể chính.

Dịch tễ học

Các nghiên cứu về dịch tễ học của viêm khớp tự phát thiếu niên đưa ra tỷ lệ mắc bệnh dao động từ 0,8 — 22,6/100 000 trẻ em. Lý do chính của sự khác nhau về tỷ lệ bệnh là do sự khác nhau về thiết kế nghiên cứu (nghiên cứu cộng đồng, nghiên cứu tại bệnh viện, nghiên cứu dựa vào bộ câu hỏi, hay dựa trên dữ liệu của nơi nghiên cứu), cỡ mẫu nghiên cứu, và mỗi tác giả đã sử dụng các cách phân loại bệnh khác nhau. Một sô” tác giả lưu ý rằng tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên thay đổi còn do sự khác nhau về yếu tô” địa lý. Nhiều nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của yếu tô” môi trường hoặc phản ánh sự khác nhau về yếu tố gen.
Năm 1986, nghiên cứu của Kunnamo và cộng sự nêu lên những sô” liệu về tỷ lệ mắc bệnh theo thời gian diễn biến của viêm khớp: nếu thời gian tồn tại là 6 tuần thì tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên là 19,6/100.000 trẻ. Tỷ lệ này là 18,2/100.000 trẻ khi áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu thời gian viêm khớp kéo dài ít nhất ba tháng.
Nghiên cứu gần đây ở các nước Bắc Âu áp dụng các tiêu chuẩn chẩn đoán của ILAR (yêu cầu thòi gian diễn biến bệnh là 6 tuần) thì tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên cao hơn một chút so với việc chẩn đoán theo tiêu chuẩn chẩn đoán của EULAR (đòi hỏi thời gian diễn biến bệnh là 3 tháng).
Theo Moe và Rygg (1998), tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên ở Norway là 22,6/100.000 trẻ. Một nghiên cứu gần đây (2003) của Berntson cho thấy tỷ lệ mắc bệnh cao nhất được phát hiện ở Phần Lan là 21/100.000 và ở hai vùng của Na Uy là 19 và 23/100.000).
Bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên ảnh hưởng trên trẻ gái nhiều hơn trẻ trai, nhưng sự phân bô” về giới cũng khác nhau giữa các thể lâm sàng. Theo Schaller (1977) thể viêm vài khớp khởi bệnh sớm trội hơn ở trẻ gái so với thể khởi phát muộn trội hơn ở trẻ trai. Trong thể viêm vài khớp tỷ lệ giữa nam/nữ là 1/5; trong thể viêm nhiều khớp và viêm khớp hệ thống tỷ lệ này là 1/3 và 1/1 tương ứng. Trong một nghiên cứu về dịch tễ học tỷ lệ sô” trẻ gái trong toàn bộ nghiên cứu là 57,8— 63,3%. HLA B27 dương tính muộn ở thể viêm vài khớp thì phổ biến hơn ở trẻ trai.

chữa bệnh khớp bằng thuốc nam

benh khop nen kieng gi

bai thuoc tri gai cot song