Hội chứng cột sống cổ

25/11/2016 12:57

Hội chứng cột sổng cổ gồm đau và co cứng các cơ cạnh sống cổ, có điểm đau cột sống cổ và hạn chế vận động cột sống cổ.

  1. Đau và co cứng các cơ cạnh cột sống cổ

– Đau xuất hiện sớm và thường là triệu chứng đầu tiên của TVĐĐ.

  • Đau thường khu trú ở vùng gáy lan lên chẩm hoặc xuống vai.
  • Tính chất đa

+ Đau rát, đau nóng ở vùng do rễ thần kinh cổ chi phôi bị thương tổn (neuralgia) hoặc đau sâu trong cơ (myalgia) ở vai, gáy.

+ Thường đau cột sống cổ từng đợt.

+ Đau có tính chất cơ học: đau xuất hiện và tăng lên khi tải trọng cơ học trên cột sông cổ tăng (đau khi vận động) và đau giảm khi tải trọng cơ học trên cột sống cổ giảm (đau giảm khi nằm nghỉ).

thuoc tri viem khop

viêm khớp thái dương hàm

benh viem khop nen an gi

  1. Có điểm đau cột sông cổ

Trong TVĐĐ cột sống cổ khó xác định được điểm đau cột sống hoặc điểu đau cạnh sống như trong thoát vị cột sống thắt lưng.

  1. Hạn chế vận động cột sông cổ

Hạn chế vận động cột sống cổ về các phía (rõ nhất là ở giai đoạn cấp tính hoặc đợt tái phát). Theo Hồ Hữu Lương và cs (2002), hội chứng cột sống cổ trong TVĐĐ cột sống cổ gặp nhiều nhất ở nhóm có hội chứng rễ rồi đến nhóm có hội chứng rễ – tuỷ và nhóm có hội chứng tuỷ (bảng 4.2).

Bảng 4.2: Tỷ lệ có hội chứng cột sống cổ trong các nhóm TVĐĐ cột sống cổ (Hồ Hữu Lương và cs, 2002)

TVĐĐ cột sống

cổ

TVĐĐ (n = 37) Số BN có hội chứng CSC Tỷ lệ %
Nhóm có hội chứng rễ 9 8 88,88
Nhóm có hội chứngtuỷ cổ 7 2 28,57
Nhóm có hôi chứng rễ – tu ỷ cổ 21 12 57,14