Ea Kar

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Ngọc Mẫn   KM 51, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0905144588 
2  Quầy Thuốc Trường Sơn   KM 68, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0905938964 
3  Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 10 (Bác sỹ Tuấn )   126  Nguyễn Tất Thành, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0916625215 
4  Quầy Thuốc Tây Phước Thiện   KM 62  Khối  12, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0917086896 
5  Đại Lý Thuốc Tây 24 Quang Trung ( Chị Trà )   24  Quang Trung, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0988224206 
6  Quầy Thuốc Thuận Hạnh   68  Trần Phú, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0987431492 
7  Quầy thuốc Tấn Hưng   Ngã 3  NT 716, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   0944149630 
8  Quầy Thuốc số 18   Chợ Nông Trường 714, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   01698980933 
9  Quầy Thuốc Số 45 (Giản Hằng)   Thôn 6 B Ea Knốp, Ea Kar, Ea Kar, Đắk Lắk   01657157747 
10  Quầy Thuốc Số 9   KM56 270 Buôn Tơng sinh, , Ea Kar, Đắk Lắk   0978018908 
11  Quầy Thuốc Tây Số 11   Chợ Ea Dar, , Ea Kar, Đắk Lắk   0937282360 
12  Quầy Thuốc Song Phúc   111A Ngô Da Tự, , Ea Kar, Đắk Lắk   0986794045